Våra produkter

Våra produkter levereras av Svenska Fiskbilen AB som är experter på kvalitetsfisk och levererar fryst fisk i hela Norden. Några av produkterna säljs exklusivt via Havskungen.

Vad betyder märkningen?

MSC (Marine Stewardship Council), är en internationell organisation som främjar hållbart fiske. MSC arbetar för ett levande hav och livskraftiga fiskbestånd. För att en produkt ska få bära MSC-märke ska fisket ha klarat en miljöstandard och leverantörskedjan ska vara spårbar. Detta kontrolleras av oberoende experter från MSC. Märkningen gäller endast för vildfångad fisk och skaldjur.

ASC logo ASC (Aquaculture Stewardship Council), är en internationell organisation som främjar hållbara fiskodlingar. ASC arbetar för långsiktig hållbarhet inom fiskuppfödning. Märkningen gäller för odlad fisk och skaldjur.

Vanliga frågor

Hur ser Havskungens produkter ut?
Havskungens produkter är förpackade i kartonger och fisken är styckfryst vilket gör att det är lämpliga portionsförpackningar. En del produkter är styckfrysta i sin egen förpackning medan andra är styckfrysta tillsammans. Ingen av produkterna är frysta i en “klump” utan var för sig vilket gör att man enkelt kan ta fram några fileér till middagen.
Är Havskungens produkter dyra?
Nej, om man räknar priset per portion är det mycket attraktivt med tanken på den kvalitet som levereras. Storleken på produktkartongerna är dock större varför kostnaden kan vara högre vid inköpstillfället.
Vilka produkter säljer Havskungen mest av?
Det som säljs mest är Lax, Torsk och Räkor.
Är Havskungens produkter miljövänliga?
Våra produkter fiskas i populära fiskevatten. När fångsten har landats på båten rensas och fileas fisken direkt på båten och fryses därefter ner direkt. Det innebär att fisken är så färsk den kan vara när den fryses. Ingen fisk skickas till andra länder för att fileas eller processas.
Håller Havskungens produkter hög kvalitet?
Ja, Havskungen säljer endast produkter med den högsta kvalitén. Det betyder att kunderna kommer märka att kvalitén och smaken är extra hög då det är utvalda produkter med bästa kvalitet som levereras.
Har Havskungens produkter några certifieringar?
Havskungen ser till att de produkter som är möjliga innehar grundläggande certifieringar som MSC med mera. Dessa certifikat bygger på hållbart fiske och fungerar på olika sätt beroende på certifiering.
© 2022 Havskungen